Reprezentacja przed sądami

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej Adwokata Grzegorza Gębskiego w Radomiu dotyczący reprezentacji przed sądami

Oferujemy kompleksową pomoc w prowadzeniu spraw przed sądami, a w szczególności:

  • profesjonalną reprezentację w szeroko rozumianych sprawach związanych z ruchem drogowym (wypadki, kolizje, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);
  • udzielamy porad prawnych na każdym etapie sprawy;
  • sporządzamy pisma procesowe;
  • analizujemy akta sprawy oraz opinie biegłych;
  • reprezentujemy pokrzywdzonych i pomagamy w ochronie ich praw, w tym dochodzeniu roszczeń.

Kancelaria udziela wszechstronnej pomocy prawnej zarówno w zakresie porad prawnych, sporządzania pism, jak również reprezentowania Klientów w postępowaniach.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do odwiedzenia siedziby naszej Kancelarii w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20 bądź kontaktu telefonicznego lub przez e-mail.