Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy – co za to grozi?

Zgodnie z art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń prowadzenie pojazdu mechanicznego (czyli m.in. samochodu) na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu bez posiadania do tego uprawnień zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1.500 złotych. Maksymalna wysokość grzywny wynosi zaś 30.000 zł.

samochód i prawo jazdy

Paragraf 3 tego przepisu dodatkowo przewiduje wówczas obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów, który wymierzany jest na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Prowadzenia innego pojazdu niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu bez posiadania stosownych uprawnień, zagrożone jest z kolei karą nagany albo grzywny do 1.500 złotych.

Mimo, że prowadzenie pojazdu bez uprawnień stanowi wykroczenie, a nie przestępstwo, to jak widać wymierzona odpowiedzialność prawna może być bardzo surowa.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką oraz do odwiedzenia jej siedziby w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20. Nasi prawnicy postarają się rzeczowo i merytorycznie pomóc oraz doradzić.