Jesteś ofiarą wypadku? Sprawdź, jakie odszkodowanie ci przysługuje

Jako ofiara wypadku możesz domagać się odszkodowania za szkody materialne i na osobie.

W tej pierwszej grupie znajdują się m.in.:

 • zwrot kosztów opieki lekarskiej (np. wizyty u specjalistów, w tym koszty dojazdów);
 • zwrot kosztów rehabilitacji;
 • koszty opieki, co dotyczy zarówno profesjonalnej pomocy (np. opiekunki), jak również wykonywanej przez osoby najbliższe;
 • zwrot kosztów zakupu leków i sprzętu medycznego (np. kul ortopedycznych, ortezy);
 • rekompensata utraconego zarobku;
 • koszty kursów, jeśli z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia konieczne jest zdobycie nowych kwalifikacji;
 • renta wynikająca ze zwiększonych kosztów (np. specjalistycznej diety) lub ograniczenia możliwości uzyskiwania zarobku.

Rekompensata szkody na osobie to inaczej zadośćuczynienie. Wiąże się ono z bólem i cierpieniem, jakie wynikły z wypadku. W przypadku takiego roszczenia brane są pod uwagę bardzo różne czynniki. Kwestią tą wielokrotnie zajmował się Sąd Najwyższy i w jednym z orzeczeń stwierdził:

„Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną czynem niedozwolonym jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo, ma charakter całościowy i powinno stanowić rekompensatę za wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne zarówno te, których poszkodowany już doznał, jak i te które zapewne w związku z doznanym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, wystąpią u niego w przyszłości, jako możliwe do przewidzenia następstwa czynu niedozwolonego. (…) Poza okolicznościami wskazanymi wyżej na rozmiar zadośćuczynienia może mieć także wpływ wiek poszkodowanego, utrata szans na normalne życie, rozwój zainteresowań i osiągnięcie zamierzonych celów, poczucie bezradności, utrata zdolności do pracy” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 r. V CSK 730/14)

Przykładowo można więc wskazać następujące kryteria wpływające na wysokość zadośćuczynienia:

 • cierpienia fizyczne;
 • cierpienia psychiczne;
 • wiek poszkodowanego;
 • utrata szans na normalne życie, rozwój zainteresowań i osiągnięcia zamierzonych celów;
 • poczucie bezradności;
 • utrata zdolności do pracy.

U uczestników wypadków często pozostają również blizny na ciele. Ponadto występują u nich lęki przed jazdą samochodem oraz problemy ze snem. Także te okoliczności mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące wypadków drogowych, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką oraz do odwiedzenia jej siedziby w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20. Nasi prawnicy postarają się rzeczowo i merytorycznie pomóc oraz doradzić.