Odszkodowania komunikacyjne

Wypadek komunikacyjny to stresujące zdarzenie, którego skutkiem może być uszkodzenie mienia, utrata zdrowia a nawet życia. Wiąże się on z załatwieniem wielu formalności niezbędnych do uzyskania odszkodowania komunikacyjnego, co pozwoli m.in. na pokrycie kosztów związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu lub zakupu nowego pojazd, kosztów leczenia i rehabilitacji, rekompensaty za utracone dochody, w wyniku tymczasowej lub trwałej niemożności powrotu do aktywności zawodowej, rekompensaty za fizyczne i psychiczne cierpienie związane z wypadkiem.

Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie pieniężne jakie przysługuje osobie poszkodowanej (nie będącej sprawcą zdarzenia), która w wyniku wypadku lub kolizji drogowej doznała szkody osobowej lub rzeczowej.
Odszkodowanie komunikacyjne stanowi rekompensatę finansową strat poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Szczegóły świadczeń za wypadek komunikacyjny można znaleźć w Kodeksie Cywilnym.

Odszkodowanie komunikacyjne z ubezpieczenia OC

Komu przysługuje odszkodowanie komunikacyjne z ubezpieczenia OC?

Odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy przysługuje każdemu poszkodowanemu uczestnikowi wypadku komunikacyjnego (między innymi kierowcy, pasażerowi, pieszemu czy rowerzyście), który doznał szkód majątkowych lub osobowych.

Odszkodowanie komunikacyjne z ubezpieczenia OC nie dotyczy sprawcy wypadku, który może skorzystać z możliwości zgłoszenia szkody z polisy Autocasco, aby móc naprawić uszkodzony pojazd oraz z polisy Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Kto wypłaca odszkodowanie komunikacyjne z ubezpieczenia OC?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z OC sprawcy wypłaca ubezpieczyciel, u którego została zawarta polisa OC osoby odpowiedzialnej za wypadek (właściciel lub kierowca pojazdu mechanicznego).
Może się zdarzyć, że kierowca, który spowodował wypadek, nie posiada polisy OC albo nie jest znany, jak również ubezpieczyciel, u którego była wykupiona polisa OC, ogłosi upadłość. W tak szczególnych przypadkach poszkodowani mogą kierować roszczenia o wypłatę odszkodowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jakie świadczenia można otrzymać w ramach odszkodowania komunikacyjnego?

Odszkodowanie komunikacyjne ma na celu pokrycie wszelkich koszów wynikających z następstw wypadku komunikacyjnego.

Naszym Klientom pomagamy ubiegać się o rekompensatę poniesionych strat:

  • zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu,
  • odszkodowania komunikacyjne za szkody rzeczowe,
  • zwrot kosztów leczenia, konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji,
  • zwrot kosztów zakupu leków, opatrunków, przyrządów rehabilitacyjnych,
  • zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych, dodatkowej opieki po wypadku,
  • zwrot kosztów specjalnej diety po wypadku,
  • zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne lub psychiczne,
  • wyrównanie z tytułu utraconego dochodu trwałego,
  • renta z tytułu utraconego dochody, jeśli poszkodowany nie ma możliwości podjęcia pracy,
  • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego.

Dlaczego warto skorzystać z naszej Kancelarii Prawnej?

Poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym z polisy OC sprawcy przysługują odszkodowania powypadkowe, jednak może zdarzyć się sytuacja, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub je zaniży.

Warto wówczas skorzystać z pomocy naszej Kancelarii, która specjalizuje się w tego typu sprawach, reprezentując Klientów w postępowaniach odszkodowawczych przed firmami ubezpieczeniowymi i sądami.

Poszkodowany często nie zdaje sobie sprawy z przysługujących mu praw w zakresie ubiegania się o należne świadczenie, a pomoc profesjonalnego adwokata może okazać się wskazana w dochodzeniu roszczeń.

Dokładamy wszelkich starań reprezentując interesy poszkodowanych: udzielamy fachowych porad prawnych, analizujemy i dokonujemy weryfikacji dokumentów, uczestniczymy w postępowaniach likwidacyjnych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, przygotowujemy pozwy i pisma procesowe oraz reprezentujemy naszych Klientów przed sądami.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką oraz do odwiedzenia jej siedziby w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20. Nasi prawnicy postarają się rzeczowo i merytorycznie pomóc oraz doradzić.