Prawnik od wypadków komunikacyjnych Pionki

  1. Definicja
  2. Jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?
  3. Kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?
  4. Adwokat od wypadków – kto to taki i jakie ma zadania?
  5. Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Prawnik od wypadków komunikacyjnych Pionki – definicja

Odszkodowanie komunikacyjne to rodzaj rekompensaty finansowej przyznawanej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, czyli wypadkach drogowych, kolizjach, ale także w innych sytuacjach, gdy dojdzie do szkody na pojazdach lub na zdrowiu uczestników wypadku. Obejmują one zwykle zwrot kosztów naprawy pojazdu lub utraty jego wartości, ale również  koszty leczenia, rehabilitacji oraz zadośćuczynienie za doznane urazy na zdrowiu fizycznym.

Prawnik od wypadków komunikacyjnych Pionki – jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?

Szanse poszkodowanego na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego zależą od wielu czynników, takich jak m.in. stopień winy kierowcy, okoliczności wypadku, stopień szkody, dostępne środki dowodowe czy też skuteczność reprezentacji prawnej. Pokrzywdzony powinien zgłosić szkodę swojemu ubezpieczycielowi, który odpowiada za wypłatę odszkodowania z tytułu polisy OC sprawcy wypadku.

Prawnik od wypadków komunikacyjnych Pionki – kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?

Osoba, która ma udokumentowaną szkodę i posiada pełną dokumentację wypadku, ma duże szanse na uzyskanie odszkodowania. Jednakże proces jego dochodzenia może być skomplikowany, dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Prawnik może nie tylko pomóc w uzyskaniu należnego zadośćuczynienia za poniesione koszty leczenia i inne straty wynikające z wypadku, ale także reprezentować Państwa interesy przed sądem, policją i innymi organami ścigania.

Prawnik od wypadków komunikacyjnych Pionki – kim jest adwokat od wypadków i jakie ma zadania?

Adwokat od wypadków to prawnik, który pomaga osobom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Do jego głównych zadań należy pomaganie w uzyskaniu odszkodowania za straty wynikłe z wypadków, a także obrona sprawców w sprawach karnych oraz reprezentowanie rodzin osób poszkodowanych. Adwokat od wypadków pomoże wynegocjować ugodę z ubezpieczycielem oraz będzie wspierał swojego Klienta w trakcie procesu sądowego, jeżeli zaistnieje konieczność dochodzenia roszczeń przed sądem.

Prawnik od wypadków komunikacyjnych Pionki – gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Poszkodowany lub sprawca wypadku może skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w zdarzeniach komunikacyjnych, które miały miejsce m.in. na terenie Pionek.

 

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się również innego rodzaju sprawami. Sprawdź pełną ofertę Kancelarii.

Zobacz również: Prawnik od wypadków komunikacyjnych Radom

Odszkodowania komunikacyjne Pionki w pytaniach i odpowiedziach

Dostałem wezwanie na Policję – czy mogę iść tam z adwokatem?

Tak. Zarówno podejrzany, jak i pokrzywdzony są stronami postępowania i mają prawo uczestniczyć w czynnościach z adwokatem. Również świadek, jeśli sprawa dotyczy jego praw, może korzystać z takiej pomocy.

Dostałem wezwanie na Policję lub do Prokuratury w charakterze podejrzanego – co to oznacza?

Takie wezwanie oznacza, że dana osoba została uznana przez Policję lub Prokuraturę za sprawcę wykroczenia lub przestępstwa i będzie jej przedstawiony zarzut.

Czy mogę przeczytać akta sprawy na Policji, w Prokuraturze lub w sądzie?

Jeżeli jesteś stroną postępowania, czyli podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym, masz prawo zapoznawać się z aktami postępowania. Na Policji lub w Prokuraturze konieczne jest złożenie wniosku w tej kwestii. Jedynie wyjątkowo organy ścigania mogą odmówić udostępnienia dokumentów. Przed sądem można zapoznawać się z aktami na każdym etapie sprawy.

W aktach sprawy znajduje się niekorzystna dla mnie opinia biegłego – czy można ją podważyć?

Masz prawo nie zgadzać się z opinią biegłego i najlepiej swoje argumenty przedstawić na piśmie. Uważna analiza takie opinii jest bardzo istotna, gdyż nierzadko zdarza się, że pominięto w niej istotny dowód w sprawie lub popełniono inne, ważne błędy. Na ogół po złożeniu pisma z uwagami do opinii, jej autor zostaje zobowiązany do odniesienia się do tych zastrzeżeń.

Prowadziłem pojazd pod wpływem alkoholu – czy popełniłem przestępstwo?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakie alkomat wskazał stężenie alkoholu w organizmie. Wartość do 0,2 promila nie podlega żadnej odpowiedzialności karnej, pomiędzy 0,2 a 0,5 promila dochodzi do popełnienia wykroczenia, zaś powyżej 0,5 promila mamy już do czynienia z przestępstwem. Co ważne, każdy alkomat posiada tzw. błąd pomiaru, który organy prowadzące postępowanie powinny wziąć pod uwagę.

Jakie dowody są istotne w sprawach wypadków drogowych?

Takich dowodów jest bardzo wiele. Obecnie coraz częściej można spotkać się z nagraniem z wideorejestratora samochodu lub kamery zamontowanej na budynku w okolicy wypadku. Bardzo ważne jest też prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez Policję, czyli odpowiednie sfotografowanie pojazdów uczestniczących w wypadku, zmierzenie śladów hamowania, jeśli wystąpiło, i zabezpieczenie innych istotnych materiałów. Duże znaczenie mają też zeznania świadków. Bardzo często Policja lub sąd zlecają też sporządzenie opinii dotyczącej rekonstrukcji wypadku przez biegłego sądowego.

Zostałem poszkodowany w wypadku drogowym – jakie roszczenia mi przysługują?

W takiej sytuacji można zgłosić szereg roszczeń i to zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej.

Przykładowo mogą to być:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ból i cierpienie);
  • odszkodowanie (np. zwrot kosztów wizyt lekarskich i zakupu produktów medycznych, jak również wydatków poniesionych na opiekę);
  • renta.

W wypadku drogowym zmarł bliski członek mojej rodziny – czy mogę występować w sprawie karnej?

Tak, osoby najbliższe mogą występować w takiej sprawie jako pokrzywdzeni. Oznacza to, że mają m.in. prawo uczestniczyć w czynnościach, zadawać pytania świadkom i biegłym, składać pisma procesowe, jak również ustanowić pełnomocnika procesowego (np. adwokata).

Zapraszamy na stronę Kancelarii Adwokackiej
Grzegorza Gębskiego w Radomiu

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia profesjonalnego adwokata w innych sprawach niż dotyczących wypadków drogowych, zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Gębskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz, zadzwoń lub odwiedź naszą Kancelarię Adwokacką w Radomiu