Prawnik od wypadków drogowych Jedlińsk

  1. Definicja
  2. Jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?
  3. Kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?
  4. Adwokat od wypadków – kto to taki i jakie ma zadania?
  5. Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Prawnik od wypadków drogowych Jedlińsk – Definicja

Odszkodowania komunikacyjne to świadczenia pieniężne, które przysługują poszkodowanemu w wyniku wypadku komunikacyjnego lub innego zdarzenia drogowego. Odszkodowania komunikacyjne mogą obejmować m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, naprawy pojazdu, utraty dochodu, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie zarówno od swojego ubezpieczyciela, jak i ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Prawnik od wypadków drogowych Jedlińsk – Jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?

Szansa na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego zależy od wielu czynników, takich jak okoliczności wypadku, udokumentowanie szkód, jakość dokumentacji medycznej czy działania podjęte po wypadku. W niektórych przypadkach poszkodowany może mieć większe szanse na uzyskanie odszkodowania, a w innych mniejsze.

Prawnik od wypadków drogowych Jedlińsk – Kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?

Warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach odszkodowawczych, gdy poszkodowany nie jest w stanie samodzielnie ustalić swojego roszczenia, wypadkowi towarzyszyły poważne obrażenia, ubezpieczyciel odrzucił roszczenie, wypadek był skomplikowany.

Prawnik od wypadków drogowych Jedlińsk – Adwokat od wypadków – kto to taki i jakie ma zadania?

Adwokat od wypadków to specjalista z zakresu prawa ubezpieczeniowego i odszkodowawczego, który pomaga poszkodowanym w wypadkach drogowych, ale również w wypadkach przy pracy. Głównym zadaniem adwokata od wypadków jest pomoc poszkodowanemu w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania za poniesione szkody. Warto zaznaczyć, że adwokat od wypadków może reprezentować zarówno poszkodowanego, jak i sprawcę wypadku, w zależności od potrzeb klienta.

Prawnik od wypadków drogowych Jedlińsk – Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Poszkodowany w wypadku drogowym może skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach komunikacyjnych w Jedlińsku lub Radomiu.

Zobacz również: Prawnik od wypadków drogowych Radom

Odszkodowania komunikacyjne Jedlińsk w pytaniach i odpowiedziach

Dostałem wezwanie na Policję – czy mogę iść tam z adwokatem?

Tak. Zarówno podejrzany, jak i pokrzywdzony są stronami postępowania i mają prawo uczestniczyć w czynnościach z adwokatem. Również świadek, jeśli sprawa dotyczy jego praw, może korzystać z takiej pomocy.

Dostałem wezwanie na Policję lub do Prokuratury w charakterze podejrzanego – co to oznacza?

Takie wezwanie oznacza, że dana osoba została uznana przez Policję lub Prokuraturę za sprawcę wykroczenia lub przestępstwa i będzie jej przedstawiony zarzut.

Czy mogę przeczytać akta sprawy na Policji, w Prokuraturze lub w sądzie?

Jeżeli jesteś stroną postępowania, czyli podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym, masz prawo zapoznawać się z aktami postępowania. Na Policji lub w Prokuraturze konieczne jest złożenie wniosku w tej kwestii. Jedynie wyjątkowo organy ścigania mogą odmówić udostępnienia dokumentów. Przed sądem można zapoznawać się z aktami na każdym etapie sprawy.

W aktach sprawy znajduje się niekorzystna dla mnie opinia biegłego – czy można ją podważyć?

Masz prawo nie zgadzać się z opinią biegłego i najlepiej swoje argumenty przedstawić na piśmie. Uważna analiza takie opinii jest bardzo istotna, gdyż nierzadko zdarza się, że pominięto w niej istotny dowód w sprawie lub popełniono inne, ważne błędy. Na ogół po złożeniu pisma z uwagami do opinii, jej autor zostaje zobowiązany do odniesienia się do tych zastrzeżeń.

Prowadziłem pojazd pod wpływem alkoholu – czy popełniłem przestępstwo?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakie alkomat wskazał stężenie alkoholu w organizmie. Wartość do 0,2 promila nie podlega żadnej odpowiedzialności karnej, pomiędzy 0,2 a 0,5 promila dochodzi do popełnienia wykroczenia, zaś powyżej 0,5 promila mamy już do czynienia z przestępstwem. Co ważne, każdy alkomat posiada tzw. błąd pomiaru, który organy prowadzące postępowanie powinny wziąć pod uwagę.

Jakie dowody są istotne w sprawach wypadków drogowych?

Takich dowodów jest bardzo wiele. Obecnie coraz częściej można spotkać się z nagraniem z wideorejestratora samochodu lub kamery zamontowanej na budynku w okolicy wypadku. Bardzo ważne jest też prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez Policję, czyli odpowiednie sfotografowanie pojazdów uczestniczących w wypadku, zmierzenie śladów hamowania, jeśli wystąpiło, i zabezpieczenie innych istotnych materiałów. Duże znaczenie mają też zeznania świadków. Bardzo często Policja lub sąd zlecają też sporządzenie opinii dotyczącej rekonstrukcji wypadku przez biegłego sądowego.

Zostałem poszkodowany w wypadku drogowym – jakie roszczenia mi przysługują?

W takiej sytuacji można zgłosić szereg roszczeń i to zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej.

Przykładowo mogą to być:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ból i cierpienie);
  • odszkodowanie (np. zwrot kosztów wizyt lekarskich i zakupu produktów medycznych, jak również wydatków poniesionych na opiekę);
  • renta.

W wypadku drogowym zmarł bliski członek mojej rodziny – czy mogę występować w sprawie karnej?

Tak, osoby najbliższe mogą występować w takiej sprawie jako pokrzywdzeni. Oznacza to, że mają m.in. prawo uczestniczyć w czynnościach, zadawać pytania świadkom i biegłym, składać pisma procesowe, jak również ustanowić pełnomocnika procesowego (np. adwokata).

Zapraszamy na stronę Kancelarii Adwokackiej
Grzegorza Gębskiego w Radomiu

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia profesjonalnego adwokata w innych sprawach niż dotyczących wypadków drogowych, zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Gębskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz, zadzwoń lub odwiedź naszą Kancelarię Adwokacką w Radomiu