Prawnik od kolizji komunikacyjnych Jedlnia-Letnisko

  1. Definicja
  2. Jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?
  3. Kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?
  4. Adwokat od wypadków – kto to taki i jakie ma zadania?
  5. Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Prawnik od kolizji komunikacyjnych Jedlnia-Letnisko – definicja

Odszkodowania komunikacyjne to świadczenia pieniężne, które przysługują poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych z tytułu poniesionych strat materialnych i niematerialnych, takich jak koszty naprawy uszkodzonego pojazdu lub utrata jego wartości, koszty leczenia pokrzywdzonego, jego rehabilitacji, utracone zarobki, a także inne straty związane z wypadkiem.

Prawnik od kolizji komunikacyjnych Jedlnia-Letnisko – jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?

Szanse poszkodowanego na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego zależą od wielu czynników, takich jak m.in. stopień winy sprawcy, okoliczności wypadku, rodzaj szkody, dostępny materiał dowodowy czy też skuteczność reprezentacji prawnej. Pokrzywdzony powinien zgłosić szkodę swojemu ubezpieczycielowi, który odpowiada za wypłatę odszkodowania z tytułu polisy OC sprawcy wypadku.

Prawnik od kolizji komunikacyjnych Jedlnia-Letnisko – kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?

W przypadku pojawienia się trudności w uzyskaniu odszkodowania lub gdy jego proponowana wysokość jest zbyt niska, pokrzywdzony może skorzystać z usług adwokata specjalizującego się w sprawach wypadków drogowych. Pomoże on w uzyskaniu należnego odszkodowania reprezentując interesy poszkodowanego w negocjacjach z ubezpieczycielem, a w razie potrzeby również w drodze sądowej.

Ze względu na swą rozległa wiedzę z zakresu prawa komunikacyjnego, adwokat może także występować w charakterze obrońcy sprawców wypadków drogowych przed organami ścigania oraz przed sądem.

Prawnik od kolizji komunikacyjnych Jedlnia-Letnisko – kim jest adwokat od wypadków i jakie ma zadania?

Adwokat od wypadków to specjalista w zakresie prawa drogowego i odpowiedzialności cywilnej, który pomaga uzyskać odszkodowanie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Ma on za zadanie chronić interesy swoich Klientów oraz pomóc im uzyskać sprawiedliwą rekompensatę za poniesione szkody. Ponadto adwokat od wypadków posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego i odpowiedzialności cywilnej, dzięki czemu może zapewnić profesjonalną oraz skuteczną pomoc w trudnych sytuacjach.

Prawnik od kolizji komunikacyjnych Jedlnia-Letnisko – gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Poszkodowany lub sprawca wypadku może skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w zdarzeniach komunikacyjnych, które miały miejsce m.in. na terenie Jedlni-Letnisko.

 

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się również innego rodzaju sprawami. Sprawdź pełną ofertę Kancelarii.

Zobacz również: Prawnik od kolizji komunikacyjnych Radom

Odszkodowania komunikacyjne Jedlnia-Letnisko w pytaniach i odpowiedziach

Dostałem wezwanie na Policję – czy mogę iść tam z adwokatem?

Tak. Zarówno podejrzany, jak i pokrzywdzony są stronami postępowania i mają prawo uczestniczyć w czynnościach z adwokatem. Również świadek, jeśli sprawa dotyczy jego praw, może korzystać z takiej pomocy.

Dostałem wezwanie na Policję lub do Prokuratury w charakterze podejrzanego – co to oznacza?

Takie wezwanie oznacza, że dana osoba została uznana przez Policję lub Prokuraturę za sprawcę wykroczenia lub przestępstwa i będzie jej przedstawiony zarzut.

Czy mogę przeczytać akta sprawy na Policji, w Prokuraturze lub w sądzie?

Jeżeli jesteś stroną postępowania, czyli podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym, masz prawo zapoznawać się z aktami postępowania. Na Policji lub w Prokuraturze konieczne jest złożenie wniosku w tej kwestii. Jedynie wyjątkowo organy ścigania mogą odmówić udostępnienia dokumentów. Przed sądem można zapoznawać się z aktami na każdym etapie sprawy.

W aktach sprawy znajduje się niekorzystna dla mnie opinia biegłego – czy można ją podważyć?

Masz prawo nie zgadzać się z opinią biegłego i najlepiej swoje argumenty przedstawić na piśmie. Uważna analiza takie opinii jest bardzo istotna, gdyż nierzadko zdarza się, że pominięto w niej istotny dowód w sprawie lub popełniono inne, ważne błędy. Na ogół po złożeniu pisma z uwagami do opinii, jej autor zostaje zobowiązany do odniesienia się do tych zastrzeżeń.

Prowadziłem pojazd pod wpływem alkoholu – czy popełniłem przestępstwo?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakie alkomat wskazał stężenie alkoholu w organizmie. Wartość do 0,2 promila nie podlega żadnej odpowiedzialności karnej, pomiędzy 0,2 a 0,5 promila dochodzi do popełnienia wykroczenia, zaś powyżej 0,5 promila mamy już do czynienia z przestępstwem. Co ważne, każdy alkomat posiada tzw. błąd pomiaru, który organy prowadzące postępowanie powinny wziąć pod uwagę.

Jakie dowody są istotne w sprawach wypadków drogowych?

Takich dowodów jest bardzo wiele. Obecnie coraz częściej można spotkać się z nagraniem z wideorejestratora samochodu lub kamery zamontowanej na budynku w okolicy wypadku. Bardzo ważne jest też prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez Policję, czyli odpowiednie sfotografowanie pojazdów uczestniczących w wypadku, zmierzenie śladów hamowania, jeśli wystąpiło, i zabezpieczenie innych istotnych materiałów. Duże znaczenie mają też zeznania świadków. Bardzo często Policja lub sąd zlecają też sporządzenie opinii dotyczącej rekonstrukcji wypadku przez biegłego sądowego.

Zostałem poszkodowany w wypadku drogowym – jakie roszczenia mi przysługują?

W takiej sytuacji można zgłosić szereg roszczeń i to zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej.

Przykładowo mogą to być:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ból i cierpienie);
  • odszkodowanie (np. zwrot kosztów wizyt lekarskich i zakupu produktów medycznych, jak również wydatków poniesionych na opiekę);
  • renta.

W wypadku drogowym zmarł bliski członek mojej rodziny – czy mogę występować w sprawie karnej?

Tak, osoby najbliższe mogą występować w takiej sprawie jako pokrzywdzeni. Oznacza to, że mają m.in. prawo uczestniczyć w czynnościach, zadawać pytania świadkom i biegłym, składać pisma procesowe, jak również ustanowić pełnomocnika procesowego (np. adwokata).

Zapraszamy na stronę Kancelarii Adwokackiej
Grzegorza Gębskiego w Radomiu

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia profesjonalnego adwokata w innych sprawach niż dotyczących wypadków drogowych, zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Gębskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz, zadzwoń lub odwiedź naszą Kancelarię Adwokacką w Radomiu