Pomoc prawna dla kolizji drogowych Zwoleń

  1. Definicja
  2. Jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?
  3. Kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?
  4. Adwokat od wypadków – kto to taki i jakie ma zadania?
  5. Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Pomoc prawna dla kolizji drogowych Zwoleń – definicja

Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie pieniężne przysługujące osobie poszkodowanej w wypadku drogowym. Doznana szkoda może mieć charakter osobowy (np. uszkodzenie ciała) lub rzeczowy (np. uszkodzenie mienia). Finansowa rekompensata wypłacana poszkodowanemu ma na celu pokrycie kosztów leczenia lub naprawy zniszczonej własności.

Pomoc prawna dla kolizji drogowych Zwoleń – jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?

Poszkodowany ma duże szanse na uzyskanie odszkodowania, jeśli zdoła udowodnić, że wypadek był wynikiem nieprawidłowego zachowania innego uczestnika ruchu drogowego. W tym celu istotne jest zebranie jak największej ilości dostępnych dowodów, w tym zeznań świadków, raportów policyjnych, korespondencji z ubezpieczycielem oraz dokumentacji medycznej.

Pomoc prawna dla kolizji drogowych Zwoleń – kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?

W przypadku pojawienia się trudności w uzyskaniu należnego odszkodowania lub wątpliwości co do niezbędnych działań, jakie należy podjąć, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata specjalizującego się w sprawach wypadków komunikacyjnych. Nie tylko pomoże on w złożeniu wniosku o odszkodowanie, zebraniu niezbędnej dokumentacji, ale także udowodni winę sprawcy wypadku oraz zakres poniesionych szkód. Jeżeli zajdzie taka konieczność, adwokat będzie reprezentował Państwa w trakcie procesu sądowego i negocjacji z ubezpieczycielem. Ze względu na swoją rozległą wiedzę z zakresu prawa drogowego, może on także reprezentować sprawcę wypadku w procesie karnym.

Pomoc prawna dla kolizji drogowych Zwoleń – kim jest adwokat od wypadków i jakie ma zadania?

Adwokat od wypadków to specjalista w zakresie prawa drogowego i odpowiedzialności cywilnej, który pomaga uzyskać odszkodowanie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Ma on za zadanie chronić interesy swoich Klientów oraz pomóc im uzyskać sprawiedliwą rekompensatę za poniesione szkody. Ponadto adwokat od wypadków posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz odpowiedzialności cywilnej, dzięki czemu może zapewnić profesjonalną i skuteczną pomoc w trudnych sytuacjach.

Pomoc prawna dla kolizji drogowych Zwoleń – gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Poszkodowany lub sprawca wypadku może skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w zdarzeniach komunikacyjnych, które miały miejsce m.in. na terenie Zwolenia.

 

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się również innego rodzaju sprawami. Sprawdź pełną ofertę Kancelarii.

Zobacz również: Adwokat od wypadków komunikacyjnych Radom

Odszkodowania komunikacyjne Zwoleń w pytaniach i odpowiedziach

Dostałem wezwanie na Policję – czy mogę iść tam z adwokatem?

Tak. Zarówno podejrzany, jak i pokrzywdzony są stronami postępowania i mają prawo uczestniczyć w czynnościach z adwokatem. Również świadek, jeśli sprawa dotyczy jego praw, może korzystać z takiej pomocy.

Dostałem wezwanie na Policję lub do Prokuratury w charakterze podejrzanego – co to oznacza?

Takie wezwanie oznacza, że dana osoba została uznana przez Policję lub Prokuraturę za sprawcę wykroczenia lub przestępstwa i będzie jej przedstawiony zarzut.

Czy mogę przeczytać akta sprawy na Policji, w Prokuraturze lub w sądzie?

Jeżeli jesteś stroną postępowania, czyli podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym, masz prawo zapoznawać się z aktami postępowania. Na Policji lub w Prokuraturze konieczne jest złożenie wniosku w tej kwestii. Jedynie wyjątkowo organy ścigania mogą odmówić udostępnienia dokumentów. Przed sądem można zapoznawać się z aktami na każdym etapie sprawy.

W aktach sprawy znajduje się niekorzystna dla mnie opinia biegłego – czy można ją podważyć?

Masz prawo nie zgadzać się z opinią biegłego i najlepiej swoje argumenty przedstawić na piśmie. Uważna analiza takie opinii jest bardzo istotna, gdyż nierzadko zdarza się, że pominięto w niej istotny dowód w sprawie lub popełniono inne, ważne błędy. Na ogół po złożeniu pisma z uwagami do opinii, jej autor zostaje zobowiązany do odniesienia się do tych zastrzeżeń.

Prowadziłem pojazd pod wpływem alkoholu – czy popełniłem przestępstwo?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakie alkomat wskazał stężenie alkoholu w organizmie. Wartość do 0,2 promila nie podlega żadnej odpowiedzialności karnej, pomiędzy 0,2 a 0,5 promila dochodzi do popełnienia wykroczenia, zaś powyżej 0,5 promila mamy już do czynienia z przestępstwem. Co ważne, każdy alkomat posiada tzw. błąd pomiaru, który organy prowadzące postępowanie powinny wziąć pod uwagę.

Jakie dowody są istotne w sprawach wypadków drogowych?

Takich dowodów jest bardzo wiele. Obecnie coraz częściej można spotkać się z nagraniem z wideorejestratora samochodu lub kamery zamontowanej na budynku w okolicy wypadku. Bardzo ważne jest też prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez Policję, czyli odpowiednie sfotografowanie pojazdów uczestniczących w wypadku, zmierzenie śladów hamowania, jeśli wystąpiło, i zabezpieczenie innych istotnych materiałów. Duże znaczenie mają też zeznania świadków. Bardzo często Policja lub sąd zlecają też sporządzenie opinii dotyczącej rekonstrukcji wypadku przez biegłego sądowego.

Zostałem poszkodowany w wypadku drogowym – jakie roszczenia mi przysługują?

W takiej sytuacji można zgłosić szereg roszczeń i to zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej.

Przykładowo mogą to być:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ból i cierpienie);
  • odszkodowanie (np. zwrot kosztów wizyt lekarskich i zakupu produktów medycznych, jak również wydatków poniesionych na opiekę);
  • renta.

W wypadku drogowym zmarł bliski członek mojej rodziny – czy mogę występować w sprawie karnej?

Tak, osoby najbliższe mogą występować w takiej sprawie jako pokrzywdzeni. Oznacza to, że mają m.in. prawo uczestniczyć w czynnościach, zadawać pytania świadkom i biegłym, składać pisma procesowe, jak również ustanowić pełnomocnika procesowego (np. adwokata).

Zapraszamy na stronę Kancelarii Adwokackiej
Grzegorza Gębskiego w Radomiu

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia profesjonalnego adwokata w innych sprawach niż dotyczących wypadków drogowych, zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Gębskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz, zadzwoń lub odwiedź naszą Kancelarię Adwokacką w Radomiu