Pomoc prawna dla wypadków drogowych Skaryszew

 1. Definicja
 2. Jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?
 3. Kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?
 4. Adwokat od wypadków – kto to taki i jakie ma zadania?
 5. Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Pomoc prawna dla wypadków drogowych Skaryszew – definicja

Odszkodowania komunikacyjne to świadczenia finansowe, które przysługują osobom pokrzywdzonym w wyniku wypadku komunikacyjnego. Mogą one pokrywać m.in. koszty leczenia, straty materialne oraz utracone zarobki. W Polsce, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, poszkodowani mają prawo do uzyskania rekompensaty za szkody wynikłe z wypadków komunikacyjnych, za które odpowiedzialność ponosi kierowca pojazdu. Odszkodowania komunikacyjne mogą być wypłacane przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub przez fundusz gwarancyjny w przypadku, gdy sprawca wypadku nie posiada ważnej polisy.

Pomoc prawna dla wypadków drogowych Skaryszew – jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?

Możliwość uzyskania odszkodowania komunikacyjnego jest zależna od wielu czynników. Istotne jest, aby udowodnić winę sprawcy zdarzenia. Jeśli poszkodowany nie jest winny wypadku, ma prawo do rekompensaty za doznaną krzywdę. W przypadku gdy poszkodowany ponosi częściową winę, kwota odszkodowania może być zmniejszona proporcjonalnie do jej stopnia.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest odpowiednie udokumentowanie szkody oraz jej wartości. Poszkodowany musi przedstawić dowody na poniesione straty, takie jak rachunki za leczenie, rehabilitację, uszkodzone przedmioty czy utracone zarobki ze względu na niezdolność do pracy. Im bardziej precyzyjne i szczegółowe dokumenty przedstawi pokrzywdzony, tym większe szanse na uzyskanie wyższej sumy odszkodowania.

Warto zaznaczyć, że procedura uzyskania odszkodowania komunikacyjnego może być skomplikowana i czasochłonna, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który zajmuje się tego typu sprawami, aby mieć pewność, że wszystko zostanie załatwione profesjonalnie, rzetelnie i zgodnie z prawem.

Pomoc prawna dla wypadków drogowych Skaryszew – kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?

Warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata w przypadku odszkodowań komunikacyjnych, jeśli:

 1. Nie jesteście Państwo pewni, jakie prawa Państwu przysługują – przepisy dotyczące odszkodowań komunikacyjnych są skomplikowane i nie zawsze są jasne dla poszkodowanego. Dobry adwokat wie jak interpretować te regulacje i pomoże zrozumieć, jakie roszczenia Państwu przysługują i jakie dokumenty należy załączyć do pisma do ubezpieczyciela.
 2. Gdy wypadek był skomplikowany i wymaga szczegółowej analizy – adwokat wesprze Państwa w zbieraniu dowodów i analizie okoliczności wypadku, co jest szczególnie istotne, gdy nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek.
 3. Firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania lub proponuje zbyt niską kwotę – dobry prawnik pomoże w  negocjacjach z ubezpieczycielem lub, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w złożeniu pozwu przeciwko firmie ubezpieczeniowej.
 4. Potrzebują Państwo pomocy w skompletowaniu dokumentów i dowodów – adwokat wesprze w zbieraniu dokumentów i dowodów, które są niezbędne do udowodnienia Państwa roszczenia z tytułu doznanej szkody.
 5. Nie są Państwo pewni, jakie kroki podjąć, aby uzyskać należne odszkodowanie – specjalista od prawa komunikacyjnego przeprowadzi Państwa przed ten proces i zajmie się wszystkimi formalnościami.
 6. Gdy jesteście Państwo sprawcą wypadku i poszukujecie pomocy prawnej – adwokat może reprezentować Państwa przed organami ścigania oraz występować jako Państwa obrońca w sądzie.

Pomoc prawna dla wypadków drogowych Skaryszew – kim jest adwokat od wypadków i jakie ma zadania?

Adwokat od wypadków to prawnik specjalizujący się w sprawach związanych ze zdarzeniami drogowymi oraz odszkodowaniami komunikacyjnymi. Występuje on w imieniu Klientów nie tylko przed policją, prokuraturą oraz sądami, ale także przed ubezpieczycielami. Do jego głównych zadań należy pomaganie w uzyskaniu odszkodowania za straty wynikłe z wypadków, takie jak koszty leczenia, uszkodzone mienie oraz inne wydatki związane ze zdarzeniem drogowym, a także obrona sprawców w sprawach karnych oraz reprezentowanie rodzin osób poszkodowanych.

Adwokat od wypadków pomoże wynegocjować ugodę z ubezpieczycielem oraz będzie wspierał swojego Klienta w trakcie procesu sądowego, jeżeli zaistnieje konieczność dochodzenia roszczeń przed sądem. Aby skutecznie reprezentować Klientów, adwokat od wypadków musi posiadać wiedzę na temat prawa komunikacyjnego oraz procedur związanych z dochodzeniem roszczeń powypadkowych, a także umiejętność efektywnego wykorzystania swojego doświadczenia i wiedzy.

Pomoc prawna dla wypadków drogowych Skaryszew – gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Poszkodowany lub sprawca wypadku może skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w zdarzeniach komunikacyjnych, które miały miejsce m.in. na terenie Skaryszewa.

 

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się również innego rodzaju sprawami. Sprawdź pełną ofertę Kancelarii.

Zobacz również: Pomoc prawna dla wypadków drogowych Radom

Odszkodowania komunikacyjne Skaryszew w pytaniach i odpowiedziach

Dostałem wezwanie na Policję – czy mogę iść tam z adwokatem?

Tak. Zarówno podejrzany, jak i pokrzywdzony są stronami postępowania i mają prawo uczestniczyć w czynnościach z adwokatem. Również świadek, jeśli sprawa dotyczy jego praw, może korzystać z takiej pomocy.

Dostałem wezwanie na Policję lub do Prokuratury w charakterze podejrzanego – co to oznacza?

Takie wezwanie oznacza, że dana osoba została uznana przez Policję lub Prokuraturę za sprawcę wykroczenia lub przestępstwa i będzie jej przedstawiony zarzut.

Czy mogę przeczytać akta sprawy na Policji, w Prokuraturze lub w sądzie?

Jeżeli jesteś stroną postępowania, czyli podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym, masz prawo zapoznawać się z aktami postępowania. Na Policji lub w Prokuraturze konieczne jest złożenie wniosku w tej kwestii. Jedynie wyjątkowo organy ścigania mogą odmówić udostępnienia dokumentów. Przed sądem można zapoznawać się z aktami na każdym etapie sprawy.

W aktach sprawy znajduje się niekorzystna dla mnie opinia biegłego – czy można ją podważyć?

Masz prawo nie zgadzać się z opinią biegłego i najlepiej swoje argumenty przedstawić na piśmie. Uważna analiza takie opinii jest bardzo istotna, gdyż nierzadko zdarza się, że pominięto w niej istotny dowód w sprawie lub popełniono inne, ważne błędy. Na ogół po złożeniu pisma z uwagami do opinii, jej autor zostaje zobowiązany do odniesienia się do tych zastrzeżeń.

Prowadziłem pojazd pod wpływem alkoholu – czy popełniłem przestępstwo?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakie alkomat wskazał stężenie alkoholu w organizmie. Wartość do 0,2 promila nie podlega żadnej odpowiedzialności karnej, pomiędzy 0,2 a 0,5 promila dochodzi do popełnienia wykroczenia, zaś powyżej 0,5 promila mamy już do czynienia z przestępstwem. Co ważne, każdy alkomat posiada tzw. błąd pomiaru, który organy prowadzące postępowanie powinny wziąć pod uwagę.

Jakie dowody są istotne w sprawach wypadków drogowych?

Takich dowodów jest bardzo wiele. Obecnie coraz częściej można spotkać się z nagraniem z wideorejestratora samochodu lub kamery zamontowanej na budynku w okolicy wypadku. Bardzo ważne jest też prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez Policję, czyli odpowiednie sfotografowanie pojazdów uczestniczących w wypadku, zmierzenie śladów hamowania, jeśli wystąpiło, i zabezpieczenie innych istotnych materiałów. Duże znaczenie mają też zeznania świadków. Bardzo często Policja lub sąd zlecają też sporządzenie opinii dotyczącej rekonstrukcji wypadku przez biegłego sądowego.

Zostałem poszkodowany w wypadku drogowym – jakie roszczenia mi przysługują?

W takiej sytuacji można zgłosić szereg roszczeń i to zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej.

Przykładowo mogą to być:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ból i cierpienie);
 • odszkodowanie (np. zwrot kosztów wizyt lekarskich i zakupu produktów medycznych, jak również wydatków poniesionych na opiekę);
 • renta.

W wypadku drogowym zmarł bliski członek mojej rodziny – czy mogę występować w sprawie karnej?

Tak, osoby najbliższe mogą występować w takiej sprawie jako pokrzywdzeni. Oznacza to, że mają m.in. prawo uczestniczyć w czynnościach, zadawać pytania świadkom i biegłym, składać pisma procesowe, jak również ustanowić pełnomocnika procesowego (np. adwokata).

Zapraszamy na stronę Kancelarii Adwokackiej
Grzegorza Gębskiego w Radomiu

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia profesjonalnego adwokata w innych sprawach niż dotyczących wypadków drogowych, zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Gębskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz, zadzwoń lub odwiedź naszą Kancelarię Adwokacką w Radomiu