Pomoc prawna dla kolizji komunikacyjnych Szydłowiec

 1. Definicja
 2. Jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?
 3. Kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?
 4. Adwokat od wypadków – kto to taki i jakie ma zadania?
 5. Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Pomoc prawna dla kolizji komunikacyjnych Szydłowiec – definicja

Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie pieniężne przyznawane osobie poszkodowanej w wypadku drogowym. Ma ono na celu rekompensatę kosztów poniesionych przez pokrzywdzonego, takich jak naprawa uszkodzonego pojazdu, leczenie i rehabilitacja oraz wyrównanie utraconych dochodów w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy.

Takie odszkodowanie może być wypłacane przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub przez fundusz gwarancyjny, jeśli sprawca nie posiada ważnej polisy OC. Wysokość wypłaconej kwoty zależy od wielu czynników, m.in. od stopnia winy poszkodowanego i sprawcy, rodzaju oraz nasilenia doznanych obrażeń, kosztów leczenia i rehabilitacji oraz wartości uszkodzonego pojazdu.

Pomoc prawna dla kolizji komunikacyjnych Szydłowiec – jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?

Możliwość uzyskania odszkodowania komunikacyjnego jest zależna od wielu czynników, w tym od rodzaju szkody, okoliczności wypadku i aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

Osoba, która doznała szkody w wypadku komunikacyjnym, na przykład w kolizji samochodowej, może mieć szansę na odszkodowanie komunikacyjne z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Możliwość uzyskania odszkodowania jest większa, jeżeli pokrzywdzony posiada pełną dokumentację medyczną potwierdzającą powstałą szkodę oraz inne dokumenty związane z wypadkiem, jak protokół policji czy zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela.

Niemniej jednak, ostateczną decyzję o przyznaniu odszkodowania podejmuje ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Należy pamiętać, że szanse na uzyskanie odszkodowania mogą być mniejsze, jeśli poszkodowany nie przestrzegał przepisów ruchu drogowego, na przykład prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub nie miał ważnego prawa jazdy.

Pomoc prawna dla kolizji komunikacyjnych Szydłowiec – kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?

Jeśli doznali Państwo szkody w wyniku wypadku lub byli jego sprawcą, warto rozważyć skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata specjalizującego się w wypadkach komunikacyjnych. Oto kilka przypadków, w których warto skorzystać z usług prawnika:

 1. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni przysługujących Państwu praw – procedury mogą być skomplikowane i trudne do zrozumienia, a proces uzyskania odszkodowania czasochłonny. Adwokat specjalizujący się w odszkodowaniach komunikacyjnych wyjaśni Państwu, jakie prawa Państwu przysługują i jakie są szanse na uzyskanie odszkodowania.
 2. Gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub proponuje zbyt niską kwotę – adwokat może pomóc w wynegocjowaniu lepszych warunków lub reprezentować Państwa w sporze sądowym, aby uzyskać należne odszkodowanie.
 3. Jeżeli doznaliście Państwo poważnych obrażeń lub utraciliście zdolność do pracy – adwokat pomoże uzyskać odszkodowanie za utracone zarobki, koszty leczenia oraz inne straty wynikające z wypadku.
 4. Gdy wypadek był skomplikowany i wymaga szczegółowej analizy – adwokat wesprze Państwa w zbieraniu dowodów i analizie okoliczności wypadku, co jest szczególnie istotne, gdy nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek.
 5. Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do dokumentów i procedur – adwokat pomoże w wypełnieniu i złożeniu wniosków oraz zapewni kompletność i poprawność dokumentacji.
 6. Gdy jesteście Państwo sprawcą wypadku i poszukujecie pomocy prawnej – adwokat może reprezentować Państwa przed organami ścigania oraz występować jako Państwa obrońca w sądzie.

W przypadku wypadków komunikacyjnych adwokat pomaga w uzyskaniu należnego odszkodowania oraz w uporządkowaniu spraw związanych z tym zdarzeniem. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, aby mieć pewność, że wszystko zostanie załatwione profesjonalnie, rzetelnie i zgodnie z prawem.

Pomoc prawna dla kolizji komunikacyjnych Szydłowiec – kim jest adwokat od wypadków i jakie ma zadania?

Adwokat od wypadków to prawnik specjalizujący się w sprawach związanych ze zdarzeniami drogowymi oraz odszkodowaniami komunikacyjnymi. Występuje on w imieniu Klientów nie tylko przed policją, prokuraturą oraz sądami, ale także przed ubezpieczycielami.

Adwokat od wypadków może pomóc Klientowi w uzyskaniu odszkodowania za straty wynikłe z wypadku, takie jak koszty leczenia, utracone zarobki, cierpienie fizyczne i psychiczne, uszkodzone mienie oraz inne związane z wypadkiem wydatki. Może również asystować w negocjacjach z ubezpieczycielem w celu osiągnięcia ugody, a w razie konieczności dochodzić roszczeń w procesie sądowym.

Adwokat od wypadków powinien posiadać głęboką wiedzę na temat prawa komunikacyjnego oraz procedur związanych z dochodzeniem roszczeń wypadkowych. Jego doświadczenie i umiejętności pozwalają mu skutecznie pomagać Klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z wypadkiem.

Pomoc prawna dla kolizji komunikacyjnych Szydłowiec – gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Poszkodowany lub sprawca wypadku może skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w zdarzeniach komunikacyjnych, które miały miejsce m.in. na terenie Szydłowca.

 

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się również innego rodzaju sprawami. Sprawdź pełną ofertę Kancelarii.

Zobacz również: Pomoc prawna dla kolizji komunikacyjnych Radom

Odszkodowania komunikacyjne Szydłowiec w pytaniach i odpowiedziach

Dostałem wezwanie na Policję – czy mogę iść tam z adwokatem?

Tak. Zarówno podejrzany, jak i pokrzywdzony są stronami postępowania i mają prawo uczestniczyć w czynnościach z adwokatem. Również świadek, jeśli sprawa dotyczy jego praw, może korzystać z takiej pomocy.

Dostałem wezwanie na Policję lub do Prokuratury w charakterze podejrzanego – co to oznacza?

Takie wezwanie oznacza, że dana osoba została uznana przez Policję lub Prokuraturę za sprawcę wykroczenia lub przestępstwa i będzie jej przedstawiony zarzut.

Czy mogę przeczytać akta sprawy na Policji, w Prokuraturze lub w sądzie?

Jeżeli jesteś stroną postępowania, czyli podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym, masz prawo zapoznawać się z aktami postępowania. Na Policji lub w Prokuraturze konieczne jest złożenie wniosku w tej kwestii. Jedynie wyjątkowo organy ścigania mogą odmówić udostępnienia dokumentów. Przed sądem można zapoznawać się z aktami na każdym etapie sprawy.

W aktach sprawy znajduje się niekorzystna dla mnie opinia biegłego – czy można ją podważyć?

Masz prawo nie zgadzać się z opinią biegłego i najlepiej swoje argumenty przedstawić na piśmie. Uważna analiza takie opinii jest bardzo istotna, gdyż nierzadko zdarza się, że pominięto w niej istotny dowód w sprawie lub popełniono inne, ważne błędy. Na ogół po złożeniu pisma z uwagami do opinii, jej autor zostaje zobowiązany do odniesienia się do tych zastrzeżeń.

Prowadziłem pojazd pod wpływem alkoholu – czy popełniłem przestępstwo?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakie alkomat wskazał stężenie alkoholu w organizmie. Wartość do 0,2 promila nie podlega żadnej odpowiedzialności karnej, pomiędzy 0,2 a 0,5 promila dochodzi do popełnienia wykroczenia, zaś powyżej 0,5 promila mamy już do czynienia z przestępstwem. Co ważne, każdy alkomat posiada tzw. błąd pomiaru, który organy prowadzące postępowanie powinny wziąć pod uwagę.

Jakie dowody są istotne w sprawach wypadków drogowych?

Takich dowodów jest bardzo wiele. Obecnie coraz częściej można spotkać się z nagraniem z wideorejestratora samochodu lub kamery zamontowanej na budynku w okolicy wypadku. Bardzo ważne jest też prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez Policję, czyli odpowiednie sfotografowanie pojazdów uczestniczących w wypadku, zmierzenie śladów hamowania, jeśli wystąpiło, i zabezpieczenie innych istotnych materiałów. Duże znaczenie mają też zeznania świadków. Bardzo często Policja lub sąd zlecają też sporządzenie opinii dotyczącej rekonstrukcji wypadku przez biegłego sądowego.

Zostałem poszkodowany w wypadku drogowym – jakie roszczenia mi przysługują?

W takiej sytuacji można zgłosić szereg roszczeń i to zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej.

Przykładowo mogą to być:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ból i cierpienie);
 • odszkodowanie (np. zwrot kosztów wizyt lekarskich i zakupu produktów medycznych, jak również wydatków poniesionych na opiekę);
 • renta.

W wypadku drogowym zmarł bliski członek mojej rodziny – czy mogę występować w sprawie karnej?

Tak, osoby najbliższe mogą występować w takiej sprawie jako pokrzywdzeni. Oznacza to, że mają m.in. prawo uczestniczyć w czynnościach, zadawać pytania świadkom i biegłym, składać pisma procesowe, jak również ustanowić pełnomocnika procesowego (np. adwokata).

Zapraszamy na stronę Kancelarii Adwokackiej
Grzegorza Gębskiego w Radomiu

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia profesjonalnego adwokata w innych sprawach niż dotyczących wypadków drogowych, zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Gębskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz, zadzwoń lub odwiedź naszą Kancelarię Adwokacką w Radomiu