Prawnik od wypadków komunikacyjnych Kozienice

  1. Definicja
  2. Jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?
  3. Kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?
  4. Adwokat od wypadków – kto to taki i jakie ma zadania?
  5. Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Prawnik od wypadków komunikacyjnych Kozienice – definicja

Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie, do którego uprawniona jest osoba poszkodowana w wypadku drogowym, w wyniku którego doznała obrażeń ciała lub uszkodzenia pojazdu. Ma ono zrekompensować poniesione przez pokrzywdzonego koszty, takie jak leczenie, naprawa pojazdu, utracone zarobki oraz doznane cierpienie.

Prawnik od wypadków komunikacyjnych Kozienice – jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?

Możliwość uzyskania odszkodowania komunikacyjnego zależy od różnych czynników, m.in. stopień winy sprawcy wypadku, zakres i wysokość poniesionej szkody oraz zgromadzone w sprawie dowody oraz świadkowie. Poszkodowany powinien udokumentować wszystkie straty, jakie poniósł w wyniku wypadku, takie jak uszkodzenia pojazdu, koszty leczenia, utracone zarobki, a także wszelkie niematerialne szkody, takie jak ból, cierpienie psychiczne czy trwałe uszkodzenie zdrowia.

Prawnik od wypadków komunikacyjnych Kozienice – kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?

W razie pojawienia się trudności z uzyskaniem należnego odszkodowania lub wątpliwości, jakie kroki należy podjąć, aby je otrzymać, warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata specjalizującego się w sprawach wypadków komunikacyjnych. Może on nie tylko pomóc w uzyskaniu należnego zadośćuczynienia za poniesione koszty leczenia i inne straty wynikające z wypadku, ale także reprezentować interesy swoich Klientów przed sądem, policją i innymi organami ścigania.

Prawnik od wypadków komunikacyjnych Kozienice – kim jest adwokat od wypadków i jakie ma zadania?

Adwokat od wypadków komunikacyjnych to specjalista, który reprezentuje swoich Klientów w sprawach związanych ze zdarzeniami drogowymi. Jego zadaniem jest zapewnienie pomocy prawnej oraz doradztwa, a także reprezentacja Klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Może on występować w imieniu poszkodowanych lub ich rodzin, ale także sprawców wypadków w procesach karnych.

Prawnik od wypadków komunikacyjnych Kozienice – gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Poszkodowany lub sprawca wypadku może skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w zdarzeniach komunikacyjnych, które miały miejsce m.in. na terenie Kozienic.

 

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się również innego rodzaju sprawami. Sprawdź pełną ofertę Kancelarii.

Zobacz również: Adwokat od wypadków komunikacyjnych Radom

Odszkodowania komunikacyjne Kozienice w pytaniach i odpowiedziach

Dostałem wezwanie na Policję – czy mogę iść tam z adwokatem?

Tak. Zarówno podejrzany, jak i pokrzywdzony są stronami postępowania i mają prawo uczestniczyć w czynnościach z adwokatem. Również świadek, jeśli sprawa dotyczy jego praw, może korzystać z takiej pomocy.

Dostałem wezwanie na Policję lub do Prokuratury w charakterze podejrzanego – co to oznacza?

Takie wezwanie oznacza, że dana osoba została uznana przez Policję lub Prokuraturę za sprawcę wykroczenia lub przestępstwa i będzie jej przedstawiony zarzut.

Czy mogę przeczytać akta sprawy na Policji, w Prokuraturze lub w sądzie?

Jeżeli jesteś stroną postępowania, czyli podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym, masz prawo zapoznawać się z aktami postępowania. Na Policji lub w Prokuraturze konieczne jest złożenie wniosku w tej kwestii. Jedynie wyjątkowo organy ścigania mogą odmówić udostępnienia dokumentów. Przed sądem można zapoznawać się z aktami na każdym etapie sprawy.

W aktach sprawy znajduje się niekorzystna dla mnie opinia biegłego – czy można ją podważyć?

Masz prawo nie zgadzać się z opinią biegłego i najlepiej swoje argumenty przedstawić na piśmie. Uważna analiza takie opinii jest bardzo istotna, gdyż nierzadko zdarza się, że pominięto w niej istotny dowód w sprawie lub popełniono inne, ważne błędy. Na ogół po złożeniu pisma z uwagami do opinii, jej autor zostaje zobowiązany do odniesienia się do tych zastrzeżeń.

Prowadziłem pojazd pod wpływem alkoholu – czy popełniłem przestępstwo?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakie alkomat wskazał stężenie alkoholu w organizmie. Wartość do 0,2 promila nie podlega żadnej odpowiedzialności karnej, pomiędzy 0,2 a 0,5 promila dochodzi do popełnienia wykroczenia, zaś powyżej 0,5 promila mamy już do czynienia z przestępstwem. Co ważne, każdy alkomat posiada tzw. błąd pomiaru, który organy prowadzące postępowanie powinny wziąć pod uwagę.

Jakie dowody są istotne w sprawach wypadków drogowych?

Takich dowodów jest bardzo wiele. Obecnie coraz częściej można spotkać się z nagraniem z wideorejestratora samochodu lub kamery zamontowanej na budynku w okolicy wypadku. Bardzo ważne jest też prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez Policję, czyli odpowiednie sfotografowanie pojazdów uczestniczących w wypadku, zmierzenie śladów hamowania, jeśli wystąpiło, i zabezpieczenie innych istotnych materiałów. Duże znaczenie mają też zeznania świadków. Bardzo często Policja lub sąd zlecają też sporządzenie opinii dotyczącej rekonstrukcji wypadku przez biegłego sądowego.

Zostałem poszkodowany w wypadku drogowym – jakie roszczenia mi przysługują?

W takiej sytuacji można zgłosić szereg roszczeń i to zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej.

Przykładowo mogą to być:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ból i cierpienie);
  • odszkodowanie (np. zwrot kosztów wizyt lekarskich i zakupu produktów medycznych, jak również wydatków poniesionych na opiekę);
  • renta.

W wypadku drogowym zmarł bliski członek mojej rodziny – czy mogę występować w sprawie karnej?

Tak, osoby najbliższe mogą występować w takiej sprawie jako pokrzywdzeni. Oznacza to, że mają m.in. prawo uczestniczyć w czynnościach, zadawać pytania świadkom i biegłym, składać pisma procesowe, jak również ustanowić pełnomocnika procesowego (np. adwokata).

Zapraszamy na stronę Kancelarii Adwokackiej
Grzegorza Gębskiego w Radomiu

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia profesjonalnego adwokata w innych sprawach niż dotyczących wypadków drogowych, zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Gębskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz, zadzwoń lub odwiedź naszą Kancelarię Adwokacką w Radomiu