Adwokat od wypadków komunikacyjnych Gózd

  1. Definicja
  2. Jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?
  3. Kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?
  4. Adwokat od wypadków – kto to taki i jakie ma zadania?
  5. Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Adwokat od wypadków komunikacyjnych Gózd – definicja

Odszkodowanie komunikacyjne to rekompensata pieniężna, do której poszkodowany ma prawo, gdy doznał krzywdy w wypadku drogowym, w którym został ranny lub doszło do uszkodzenia jego pojazdu. Może ono obejmować m.in. koszty leczenia, koszty naprawy pojazdu, utracone zarobki, ból i cierpienie, a także zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe.

Adwokat od wypadków komunikacyjnych Gózd – jakie szanse na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego ma poszkodowany?

Szansa na uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego przez poszkodowanego zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Osoba, która ucierpiała w zdarzeniu drogowym ma szanse na uzyskanie odszkodowania wtedy, gdy udowodni, że szkoda powstała w wyniku wypadku oraz że jest ona wynikiem działania jego sprawcy. Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna i jej ostateczny wynik zależy od różnych okoliczności. W niektórych przypadkach uzyskanie odszkodowania może być szczególnie trudne lub nawet niemożliwe, na przykład gdy sprawca jest nieznany lub gdy poszkodowany sam był odpowiedzialny za zdarzenie drogowe.

Adwokat od wypadków komunikacyjnych Gózd – kiedy warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata?

Warto skorzystać z usług adwokata specjalizującego się w sprawach dotyczących wypadków drogowych. Nie tylko pomoże on w złożeniu wniosku o odszkodowanie, zebraniu niezbędnej dokumentacji, ale także udowodni winę sprawcy wypadku oraz zakres poniesionych szkód. Jeżeli zajdzie taka konieczność, adwokat będzie reprezentował swojego Klienta w trakcie procesu sądowego i negocjacji z ubezpieczycielem. Ze względu na swoją rozległą wiedzę z zakresu prawa drogowego, może on także reprezentować sprawcę wypadku w procesie karnym.

Adwokat od wypadków komunikacyjnych Gózd – kim jest adwokat od wypadków i jakie ma zadania?

Prawnik specjalizujący się w prawie drogowym pomaga klientom uzyskać odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku wypadku, takie jak koszty leczenia, utrata dochodów z powodu niezdolności do pracy, uszkodzenie mienia, ból i cierpienie oraz inne wydatki związane z wypadkiem. Może również pomóc w negocjowaniu ugody z firmą ubezpieczeniową lub przeprowadzić Państwa przez proces sądowy, jeśli zajdzie taka konieczność.

Aby jak najlepiej pomóc swojemu Klientowi, adwokat od wypadków powinien posiadać doskonałą znajomość przepisów ruchu drogowego oraz procedur związanych z dochodzeniem odszkodowań. Warto także, aby miał bogate doświadczenie i umiejętności negocjacyjne, które pomogą mu w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania dla swojego Klienta.

Adwokat od wypadków może również reprezentować sprawcę zdarzenia przed organami ścigania, a także w procesie sądowym.

Adwokat od wypadków komunikacyjnych Gózd – gdzie szukać pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Poszkodowany lub sprawca wypadku może skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w zdarzeniach komunikacyjnych, które miały miejsce m.in. na terenie Gozdu.

 

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się również innego rodzaju sprawami. Sprawdź pełną ofertę Kancelarii.

Zobacz również: Adwokat od wypadków komunikacyjnych Radom

Odszkodowania komunikacyjne Gózd w pytaniach i odpowiedziach

Dostałem wezwanie na Policję – czy mogę iść tam z adwokatem?

Tak. Zarówno podejrzany, jak i pokrzywdzony są stronami postępowania i mają prawo uczestniczyć w czynnościach z adwokatem. Również świadek, jeśli sprawa dotyczy jego praw, może korzystać z takiej pomocy.

Dostałem wezwanie na Policję lub do Prokuratury w charakterze podejrzanego – co to oznacza?

Takie wezwanie oznacza, że dana osoba została uznana przez Policję lub Prokuraturę za sprawcę wykroczenia lub przestępstwa i będzie jej przedstawiony zarzut.

Czy mogę przeczytać akta sprawy na Policji, w Prokuraturze lub w sądzie?

Jeżeli jesteś stroną postępowania, czyli podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym, masz prawo zapoznawać się z aktami postępowania. Na Policji lub w Prokuraturze konieczne jest złożenie wniosku w tej kwestii. Jedynie wyjątkowo organy ścigania mogą odmówić udostępnienia dokumentów. Przed sądem można zapoznawać się z aktami na każdym etapie sprawy.

W aktach sprawy znajduje się niekorzystna dla mnie opinia biegłego – czy można ją podważyć?

Masz prawo nie zgadzać się z opinią biegłego i najlepiej swoje argumenty przedstawić na piśmie. Uważna analiza takie opinii jest bardzo istotna, gdyż nierzadko zdarza się, że pominięto w niej istotny dowód w sprawie lub popełniono inne, ważne błędy. Na ogół po złożeniu pisma z uwagami do opinii, jej autor zostaje zobowiązany do odniesienia się do tych zastrzeżeń.

Prowadziłem pojazd pod wpływem alkoholu – czy popełniłem przestępstwo?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakie alkomat wskazał stężenie alkoholu w organizmie. Wartość do 0,2 promila nie podlega żadnej odpowiedzialności karnej, pomiędzy 0,2 a 0,5 promila dochodzi do popełnienia wykroczenia, zaś powyżej 0,5 promila mamy już do czynienia z przestępstwem. Co ważne, każdy alkomat posiada tzw. błąd pomiaru, który organy prowadzące postępowanie powinny wziąć pod uwagę.

Jakie dowody są istotne w sprawach wypadków drogowych?

Takich dowodów jest bardzo wiele. Obecnie coraz częściej można spotkać się z nagraniem z wideorejestratora samochodu lub kamery zamontowanej na budynku w okolicy wypadku. Bardzo ważne jest też prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez Policję, czyli odpowiednie sfotografowanie pojazdów uczestniczących w wypadku, zmierzenie śladów hamowania, jeśli wystąpiło, i zabezpieczenie innych istotnych materiałów. Duże znaczenie mają też zeznania świadków. Bardzo często Policja lub sąd zlecają też sporządzenie opinii dotyczącej rekonstrukcji wypadku przez biegłego sądowego.

Zostałem poszkodowany w wypadku drogowym – jakie roszczenia mi przysługują?

W takiej sytuacji można zgłosić szereg roszczeń i to zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej.

Przykładowo mogą to być:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ból i cierpienie);
  • odszkodowanie (np. zwrot kosztów wizyt lekarskich i zakupu produktów medycznych, jak również wydatków poniesionych na opiekę);
  • renta.

W wypadku drogowym zmarł bliski członek mojej rodziny – czy mogę występować w sprawie karnej?

Tak, osoby najbliższe mogą występować w takiej sprawie jako pokrzywdzeni. Oznacza to, że mają m.in. prawo uczestniczyć w czynnościach, zadawać pytania świadkom i biegłym, składać pisma procesowe, jak również ustanowić pełnomocnika procesowego (np. adwokata).

Zapraszamy na stronę Kancelarii Adwokackiej
Grzegorza Gębskiego w Radomiu

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia profesjonalnego adwokata w innych sprawach niż dotyczących wypadków drogowych, zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Gębskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz, zadzwoń lub odwiedź naszą Kancelarię Adwokacką w Radomiu