Wypadki drogowe

Profesjonalna pomoc prawna

Uczestniczyłeś w wypadku

i potrzebujesz wsparcia?

Dostałeś wezwanie

na policję lub do prokuratury?

Oferujemy wsparcie w zakresie:

  • Reprezentacji przed organami ścigania
  • Reprezentacji w sądzie
  • Dochodzenia odszkodowania

O kancelarii

Pomożemy Ci w sprawach wypadków drogowych

W naszej Kancelarii Adwokackiej od wielu lat zajmujemy się kompleksowo sprawami wypadków drogowych. Udzielamy wszechstronnej pomocy prawnej na każdym etapie postępowania zarówno w zakresie porad, sporządzania pism, jak również możemy reprezentować Państwa na policji, w prokuraturze, przed sądem oraz przed ubezpieczycielem.

Adwokat Grzegorz Gębski ukończył specjalistyczne studia podyplomowe z ekspertyzy wypadku drogowego organizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie i Politechnikę Krakowską oraz z psychiatrii i psychologii sądowej na Uniwersytecie Łódzkim.

Zakres usług

w sprawach dotyczących wypadków drogowych

Wypadki drogowe w pytaniach i odpowiedziach

Dostałem wezwanie na Policję – czy mogę iść tam z adwokatem?

Tak. Zarówno podejrzany, jak i pokrzywdzony są stronami postępowania i mają prawo uczestniczyć w czynnościach z adwokatem. Również świadek, jeśli sprawa dotyczy jego praw, może korzystać z takiej pomocy.

Dostałem wezwanie na Policję lub do Prokuratury w charakterze podejrzanego – co to oznacza?

Takie wezwanie oznacza, że dana osoba została uznana przez Policję lub Prokuraturę za sprawcę wykroczenia lub przestępstwa i będzie jej przedstawiony zarzut.

Czy mogę przeczytać akta sprawy na Policji, w Prokuraturze lub w sądzie?

Jeżeli jesteś stroną postępowania, czyli podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym, masz prawo zapoznawać się z aktami postępowania. Na Policji lub w Prokuraturze konieczne jest złożenie wniosku w tej kwestii. Jedynie wyjątkowo organy ścigania mogą odmówić udostępnienia dokumentów. Przed sądem można zapoznawać się z aktami na każdym etapie sprawy.

W aktach sprawy znajduje się niekorzystna dla mnie opinia biegłego – czy można ją podważyć?

Masz prawo nie zgadzać się z opinią biegłego i najlepiej swoje argumenty przedstawić na piśmie. Uważna analiza takie opinii jest bardzo istotna, gdyż nierzadko zdarza się, że pominięto w niej istotny dowód w sprawie lub popełniono inne, ważne błędy. Na ogół po złożeniu pisma z uwagami do opinii, jej autor zostaje zobowiązany do odniesienia się do tych zastrzeżeń.

Prowadziłem pojazd pod wpływem alkoholu – czy popełniłem przestępstwo?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakie alkomat wskazał stężenie alkoholu w organizmie. Wartość do 0,2 promila nie podlega żadnej odpowiedzialności karnej, pomiędzy 0,2 a 0,5 promila dochodzi do popełnienia wykroczenia, zaś powyżej 0,5 promila mamy już do czynienia z przestępstwem. Co ważne, każdy alkomat posiada tzw. błąd pomiaru, który organy prowadzące postępowanie powinny wziąć pod uwagę.

Jakie dowody są istotne w sprawach wypadków drogowych?

Takich dowodów jest bardzo wiele. Obecnie coraz częściej można spotkać się z nagraniem z wideorejestratora samochodu lub kamery zamontowanej na budynku w okolicy wypadku. Bardzo ważne jest też prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez Policję, czyli odpowiednie sfotografowanie pojazdów uczestniczących w wypadku, zmierzenie śladów hamowania, jeśli wystąpiło, i zabezpieczenie innych istotnych materiałów. Duże znaczenie mają też zeznania świadków. Bardzo często Policja lub sąd zlecają też sporządzenie opinii dotyczącej rekonstrukcji wypadku przez biegłego sądowego.

Zostałem poszkodowany w wypadku drogowym – jakie roszczenia mi przysługują?

W takiej sytuacji można zgłosić szereg roszczeń i to zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej.

Przykładowo mogą to być:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ból i cierpienie);
  • odszkodowanie (np. zwrot kosztów wizyt lekarskich i zakupu produktów medycznych, jak również wydatków poniesionych na opiekę);
  • renta.

W wypadku drogowym zmarł bliski członek mojej rodziny – czy mogę występować w sprawie karnej?

Tak, osoby najbliższe mogą występować w takiej sprawie jako pokrzywdzeni. Oznacza to, że mają m.in. prawo uczestniczyć w czynnościach, zadawać pytania świadkom i biegłym, składać pisma procesowe, jak również ustanowić pełnomocnika procesowego (np. adwokata).

Dlaczego warto współpracować z Kancelarią Adwokacką Grzegorza Gębskiego?

Specjalizacja w sprawach dotyczących wypadków drogowych

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach wypadków drogowych. Występujemy w imieniu naszych Klientów przed organami ścigania oraz sądami. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, aby skutecznie reprezentować Państwa interesy w tego rodzaju sprawach. Dzięki temu możemy zapewnić naszym Klientom wsparcie na najwyższym poziomie.

Szerokie rozumienie specyfiki wypadków drogowych

Procesy prawne związane ze sprawami dotyczącymi wypadków drogowych mogą być skomplikowane i wymagające. Jednakże jako prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie, posiadamy rozległą wiedzę na temat przepisów i procedur związanych ze sprawami tego rodzaju. Będziemy w stanie odpowiednio reprezentować Państwa interesy, a także dbać o to, aby Państwa prawa były chronione zgodnie z obowiązującymi standardami.

Indywidualne podejście do Klienta

Każda sprawa jest dla nas unikatowa. Zawsze zapewniamy indywidualne podejście i staramy się zrozumieć Państwa potrzeby oraz cele. Współpracę z Klientami opieramy na wzajemnym zaufaniu, otwartej komunikacji i pełnym zaangażowaniu. Naszym priorytetem jest osiągnięcie jak najkorzystniejszego wyniku, uwzględniając wszystkie aspekty prawne.

Świadomość mechanizmów wypadków drogowych

Dzięki szerokiej wiedzy na temat mechanizmów, którym podlegają wypadki drogowe, jesteśmy w stanie wnikliwie przeanalizować i zinterpretować opinię biegłych sądowych oraz zweryfikować jej poprawność. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu wypadków pozwoliło nam wypracować skuteczne modele działania, które wykorzystujemy w swojej codziennej pracy, aby jak najskuteczniej reprezentować naszych Klientów.

Blog

Obszar działania

Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy dotyczące wypadków drogowych na terenie Radomia I okolic, w tym m.in.:

Zapraszamy na stronę Kancelarii Adwokackiej
Grzegorza Gębskiego w Radomiu

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia profesjonalnego adwokata w innych sprawach niż dotyczących wypadków drogowych, zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Gębskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz, zadzwoń lub odwiedź naszą Kancelarię Adwokacką w Radomiu